Diona 1 - popis

  • Zlepšuje chuť a barvu vody, odstraňuje chlor, zápach a škodliviny (např. ropné látky, saponáty a fenoly, stopy chemikálií ze zemědělství, organické sloučeniny chloru, aromatické uhlovodíky, těžké kovy a oragnické látky prošlé vodárenskou úpravou).
  • Neovlivňuje přirozené (přírodní) minerální složení vody, zachovává její biologickou hodnotu.
  • Pro spotřebitele od 1 roku věku.
  • Na studenou vodu z veřejného vodovodu nebo ze studny s obsahem dusičnanů do 50 mg/l.
  • Kapacita vložky 800 litrů.
  • Vložky jsou bakteriologicky stabilizovány po celou dobu životnosti, nezhoršují bakteriální vlastnosti vody. Upravenou vodu můžete bez obav přechovávat v chladničce až 3 dny, aniž by se změnily její bakteriální vlastnosti.
  • Objednávka Diony